خانم مهدیه سبزه علی

کارشناس ارشد بازرگانی

مدرس رسمی بازاریابی شبکه ای

پژوهشگر حوزه کسب و کار

 

آقای سیف اله مرادی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

مشاور ارشد حوزه بازاریابی و کسب و کار

با سابقه 5 سال مدیریت در حوزه آموزش

 

خانم سیده شهره موسوی

مدیرعامل شرکت شبکه بادران

کارآفرین برتر کشور

مدیر نمونه کشوری

عضوبنیاد چهره های ماندگار