• بررسی اجمالی
  • برنامه آموزشی
  • مدرس
  • نظرات

ویژگی های دوره

  • تعداد جلسات 0
  • مدت زمان 0 دقیقه
  • دانشجویان 0

شرح وظایف مسئول دفتر ،مسئول دفتر شخصی است که مسئولیت هماهنگی برنامه‌های روزانه مدیر مافوق خود را با مشتریان داخلی و بیرونی شرکت و پاسخ‌گویی به ارباب و رجوع را بر عهده دارد.

منظور از مشتریان داخلی، واحدهای یا بخش‌های مختلف سازمانی است که مدیر شما با آن‌ها در ارتباط است و منظور از مشتریان بیرونی ، سازمان‌ها یا مشتریانی که مدیر شما با آن‌ها در ارتباط است نظیر مشتریان ، پیمانکاران، ارگان‌های دولتی مرتبط و….

مسئول دفتر نقش کلیدی در موفقیت مدیر در دستیابی به اهداف سازمانی دارد

این دوره مجموعا 300 ساعت آموزشی که203 ساعت کار عملی را شامل می شود.

استاد: خانم رحیمی

آخرین مقالات

آخرین دوره ها

برای خرید تمامی دوره ها می توانید از مزایای باشگاه مشتریان بادران لایف استفاده کنید 50%