توضیح : کلاس های آموزشی در کلیه روزهای زوج و فرد از ساعت 8 الی 20  برگزار می شوند.